About UNDV

National Organizing Committee

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 THÀNH PHẦN ỦY BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ VESAK

NĂM 2014 TẠI VIỆT NAM DO GHPGVN TỔ CHỨC

 

I. Ban chứng minh:

1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh

3. Hòa thượng Thích Thanh Sam

4. Hòa thượng Danh Nhưỡng

5. Hòa thượng Thích Giác Nhường

6. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

7. Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

 

II. Ủy ban Tổ chức:

Chủ tịch danh dự       

HT. Thích Trí Quảng

Tp. HCM

Cố vấn

GS. TS Lê Mạnh Thát

Tp. HCM

Chủ tịch

HT. Thích Thanh Nhiễu

Hà Nội,

Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực

kiêm Nội dung

HT. Thích Thiện Nhơn

Tp. HCM

Phó Chủ tịch

đặc trách Thông tin Truyền thông

HT. Thích Gia Quang

Hà Giang,

Cao Bằng

Tuyên Quang

Phó Chủ tịch đặc trách Hoằng pháp

HT. Thích Bảo Nghiêm

Hà Nội

Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch đặc trách Tài chính

HT. Thích Quảng Tùng

Hải Phòng,

Hải Dương,

Lạng Sơn

Phó Chủ tịch đặc trách điều phối

HT. Thích Giác Toàn

Tp. HCM

Phó Chủ tịch đặc trách điều phối

HT. Thích Thiện Tâm

Tp. HCM

Phó Chủ tịch đặc trách điều phối

HT. Thạch Sok Xane

Trà Vinh

Phó Chủ tịch đặc trách điều phối

HT. Thích Thiện Duyên

Quảng Nam

Phó Chủ tịch đặc trách Tổng hợp

HT. Thích Thiện Pháp

Tp. HCM

Tổng Thư ký

TT. Thích Đức Thiện

Bắc Ninh

Phó Tổng Thư ký kiêm Ngoại vụ

TT. Thích Nhật Từ

Tp. HCM

Phó Tổng Thư ký

TT. Thích Thiện Thống

An Giang

Phó Tổng Thư ký

TT. Thích Thọ Lạc

Ninh Bình

Phó Tổng Thư ký

ĐĐ. Thích Quang Thạnh

Tp. HCM

Ủy viên Thư ký

TT. Danh Lung

Tp. HCM

Ủy viên Thư ký

TT. Thích Huệ Thông

Bình Dương

Ủy viên Thư ký

TT. Thích Giác Hiệp

Tp. HCM

Ủy viên Thư ký

TT. Thích Phước Đạt

Tp. HCM

Ủy viên Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Tiến

Hà Nội

Ủy viên Thư ký

ĐĐ. Thích Giác Hoàng

Tp. HCM

Ủy viên Thư ký

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Hải Ấn

TT. Huế

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Khế Chơn

TT. Huế

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Giác Quang

TT. Huế

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Thiện Tánh

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Huệ Trí

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Huệ Minh

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Thiện Bảo

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Đào Như

Tp. Cần Thơ

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Trung Hậu

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Thanh Nhã

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Đạt

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Điện

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Quyết

Quảng Ninh,

Bắc Kạn, Sơn La

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Quảng Hà

Nam Định

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Tiến Đạt

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Phong

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Bửu Chánh

Đồng Nai

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Huân

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Truyền Cường

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Minh Thành

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Tấn Đạt

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Viên Trí

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Minh Hiền

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Minh Quang

Ninh Bình

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Minh Nghiêm

Phú Thọ

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Phước Nguyên

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn

Kiên Giang

Ủy viên Thường trực

NT. Thích nữ Tịnh Nguyện

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

NS. Thích nữ Huệ Liên

Tp. HCM

Ủy viên Thường trực

SC. Thích nữ Hương Nhũ

Bình Dương

Ủy viên Thường trực

Cư sĩ Phạm Nhật Vũ

Hà Nội

Ủy viên Thường trực

CS. Nguyễn Văn Trường

(DN Xuân Trường)

Ninh Bình

Ủy viên

HT. Thích Chơn Hương

TT. Huế

Ủy viên

HT. Thích Quang Nhuận

TT. Huế

Ủy viên

HT. Thích Quảng Xả

Kon Tum

Ủy viên

HT. Thích Thiện Nguyện

Tp. Đà Nẵng

Ủy viên

HT. Thích Thiện Tài

An Giang

Ủy viên

HT. Thích Nguyên Phước

Bình Định

Ủy viên

HT. Thích Nhuận Thanh

Bình Phước

Ủy viên

TT. Thích Minh Nhựt

Bình Thuận

Ủy viên

HT. Thích Nhựt Tấn

Bến Tre

Ủy viên

HT. Thích Quảng Hiển

BR - VT

Ủy viên

TT. Thích Thanh Phụng

Bắc Ninh

Ủy viên

TT. Thích Thiện Văn

Bắc Giang

Ủy viên

TT. Thích Minh Lành

Bạc Liêu

Ủy viên

TT. Thích Huệ Thành

Cà Mau

Ủy viên

TT. Thích Châu Quang

Đak Lak

Ủy viên

TT. Thích Quảng Tuấn

Đak Nông

Ủy viên

HT. Thích Minh Chánh

Đồng Nai

Ủy viên

HT. Thích Thiện Huệ

Đồng Tháp

Ủy viên

HT. Thích Tâm Tường

Gia Lai

Ủy viên

HT. Thích Huệ Đức

Hậu Giang

Ủy viên

TT. Thích Thanh Phúc

Hà Nội

Ủy viên

TT. Thích Thanh Chính

Hà Nội

Ủy viên

TT. Thích Chiếu Tạng

Hà Nội

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Hà Nội

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đức Nguyên

Hòa Bình

Ủy viên

ĐĐ. Thích Viên Như

Hà Tĩnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Hưởng

Hà Nam

Ủy viên

TT. Thích Thanh Hiện

Hưng Yên

Ủy viên

HT. Thích Huyền Thông

Kiên Giang

Ủy viên

HT. Thích Trí Tâm

Khánh Hòa

Ủy viên

HT. Thích Pháp Chiếu

Lâm Đồng

Ủy viên

HT. Thích Minh Thiện

Long An

Ủy viên

HT. Thích Hạnh Nghiêm

Nam Định

Ủy viên

TT. Thích Hạnh Thể

Ninh Thuận

Ủy viên

HT. Thích Tâm Thủy

Phú Yên

Ủy viên

HT. Thích Hạnh Lạc

Quảng Ngãi

Ủy viên

HT. Thích Thiện Tấn

Quảng Trị

Ủy viên

HT. Thích Tánh Nhiếp

Quảng Bình

Ủy viên

HT. Thích Thiện Sanh

Sóc Trăng

Ủy viên

HT. Thích Thông Nghiêm

Tây Ninh

Ủy viên

HT. Thích Huệ Minh

Tiền Giang

Ủy viên

HT. Thích Nhật Huệ

Trà Vinh

Ủy viên

TT. Thích Thanh Định

Thái Bình

Ủy viên

TT. Thích Tâm Đức

Thanh Hóa

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Thành

Thái Nguyên

Ủy viên

HT. Thích Như Tước

Vĩnh Long

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Lâm

Vĩnh Phúc

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Huy

Yên Bái

Ủy viên

TT. Thích Giác Dũng

Tp. HCM

Ủy viên

TT. Thích Chân Tính

Tp. HCM

Ủy viên

NS. Thích nữ Phụng Liên

Tp. HCM

III. Các Tiểu ban:


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN NỘI DUNG

DANH SÁCH TIỂU BAN PHIÊN DỊCH

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN VĂN HÓA

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TIỂU BAN NGHI LỄ

 

BAN TỔ CHỨC

^ Back to Top