Giới Thiệu

Ủy Ban Tổ Chức Quốc Tế

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ

ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014

 

CHỨC VỤ

TÊN VÀ TỔ CHỨC

Cố vấn

HT.TS. Thích Trí Quảng

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chủ tịch

HT.GS.TS. Phra Brahmapundit

Hiệu trưởng, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan

Đồng Chủ tịch

HT.Thích Thanh Nhiễu

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

TT.Xue Cheng

Phó Chủ tịch, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

Phó Chủ tịch

HT.TS. Tampalawela Dhammaratana, UNESCO, Pháp

Phó Chủ tịch

Ông. Masakazu Matsumoto, Chủ tịch RTIR, Nhật Bản

Phó Chủ tịch

HT.Thích Thiện Nhơn

Phó Chủ tịch thường trực – Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT.TS.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT. Thack Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Chủ tịch

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Tổng thư ký

TT.PGS.TS. Phra Sigambhirayan

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Đồng Tổng thư ký

TT.TS.Thích Đức Thiện

Phó Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Tổng thư ký

TT.TS.Thích Nhật Từ

Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Phó Tổng thư ký

TT.Thích Thiện Thống, Ủy viên thư ký, Hội đồng Trị sự GHPGVN

Phó Tổng thư ký

TT.Thích Thọ Lạc

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình

Phó Tổng thư ký

ĐĐ.TS. Phramaha Hansa Dhammahaso

Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Phó Tổng thư ký

TT. TS. Yuan Ci

Ủy viên thường trực Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

Phó Tổng thư ký

Ông Goh Seng Chai

Chủ tịch Hội liên hữu Phật giáo Loka Mitta, Malaysia

Phó Tổng thư ký

ĐĐ.TS. Thích Quang Thạnh

Phó Ban – Chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN

Thủ quỹ

TT. Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun

Hiệu phó, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Phó thủ quỹ

TT. Phra Sithawatchamethi , Khoa trưởng Chương trình Quốc tế, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Ủy viên

HT.TS. Ching Hsing

Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc tại Đài Bắc

Ủy viên

HT.TS. Ashin Nyanissara

Viện trưởng Trường Phật học tại Myanmar

Ủy viên

TT.TS. Khammai Dhammasami

Tổng thư ký Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo thế giới

Ủy viên

TT.TS. Jinwol Lee, Đài Hàn

Ủy viên

HT. TS. Akuratiye Nanda Thero, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Tích Lan

Ủy viên

TT. TS. Godagama Mangala Thero, Hiệu trưởng Đại học Phật giáo Tích Lan

Ủy viên

HT. Bhante Chao Chu

Chủ tịch, Hội Phật giáo Los Angeles, Hoa Kỳ

Ủy viên

Meachee Sansanee Sathiarasut , Thailand

Ủy viên

GS. TS.Lê Mạnh Thát

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Ủy viên

TS. Egil Lothe

Chủ tịch Hội Phật giáo Na-uy

Ủy viên

Cư sĩ Hidenori Uetsuji, Nhật Bản

Ủy viên

Cư sĩToyoda Nobuo, Nhật Bản

Ủy viên

Cư sĩ Phallop Thaiarry, Tổng thư ký Hội Liên hữu Phật giáo thế giới (WFB)

Ủy viên

PGS. TS. Suraphon Suyaphrom

Hiệu phó, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya

Ủy viên

HT.Thích Trung Hậu

Trưởng Ban Văn hóa TW GHPGVN

Ủy viên

HT.Thích Huệ Minh

Phó Ban Nghi lễ TW GHPGVN

Ủy viên

HT.Đào Như

Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Khmer

Ủy viên

TT.TS.Thích Thanh Quyết

Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnhQuảng Ninh

Ủy viên

TT.ThS. Danh Lung, Phó Văn phòng II GHPGVN

Ủy viên

TT.TS.Thích Bửu Chánh

Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ủy viên

TT. Thích Tiến Đạt

Phó Trưởng Ban Pháp chế TW GHPGVN

Ủy viên

TT. Thích Chiếu Tạng

Phó Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

Ủy viên

ĐĐ. Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ủy viên

TT. Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ủy viên

ĐĐ.TS. Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ủy viên

NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ủy viên

NS.TS.Thích Nữ Huệ Liên, Phó thư ký Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN

Ủy viên

SC.TS. Thích Nữ Hương Nhũ, Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN

 

^ Back to Top