Thông Điệp

Ngài Samdech Tep Vong, Tăng thống Cambodia

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
Ngài Samdech Tep Vong, Tăng thống Cambodia

Tôi rất hoan hỷ được gửi thông điệp chúc mừng tới Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam từ ngày 07 đến 11 tháng 05 năm 2014 (PL. 2558).
Theo góc nhìn tôn giáo, Phật giáo luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về sự hòa hợp của nhân loại vì hạnh phúc và hòa bình của thế giới. Một cá nhân sẽ không có được sự bình an nếu người đó không xem thế giới này như là ngôi nhà chính họ cũng như không coi những người khác như anh chị em của mình, thâm chí ngay cả khi Tam Bảo chỉ cho chúng ta tôn trọng sự khác biệt cũng như bất đồng. Chính sự hòa hợp với Tam Bảo sẽ dẫn đường cho chúng ta trong cõi luân hồi và đối mặt với khổ đau. Với sự đồng nhất đó, chúng ta có thể tạo ra được sự bình an trong chính bản thân bây giờ và tại đây. Bởi lẽ đây chính là điều Đức Phật đã dạy chúng ta về con đường diệt khổ, con đường hướng tới sự bình an trong bài pháp Tứ Diệu Đế. Chúng ta, những người con Phật, đã được dạy rằng phải can đảm bước ra khỏi cổng chùa để thể nghiệm nhân sinh ở “ ngôi chùa ” trần thế - nơi đầy rẫy những sự thống khổ. Đức Phật chỉ rằng đau khổ dạy chúng ta những bài học về lòng từ bi. Từ bi đối với nỗi khổ đau của con người, chúng sinh chính là bước đầu tiên trên con đường đến sự bình an. Sự từ bi đó phải được thể hiện bằng những hành động sáng suốt, bởi lẽ  trí tuệ và từ bi luôn song hành cùng nhau. Lòng ham muốn vật chất thực chất do tâm tạo, do đó thông điệp của Đức Phật là “tâm thanh tịnh” mới có thể chấm dứt sự khổ đau.
Cuối cùng, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý vị tham dự và chúc cho Đại Lễ Vesak 2014 diễn ra thành công 
Trong buổi lễ này, nguyện cầu Tăng già mãi là nguồn cội cho phát triển xã hội.
Tăng thống TEP VONG

^ Back to Top