Thông Điệp

Ngài Supreme Patriarch Mahasangharaja Bour Kry, Cambodia

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
Ngài Supreme Patriarch Mahasangharaja Bour Kry, Cambodia

Kính thưa Quý Hòa thượng, Thượng tọa, Chư Tăng Ni cùng các vị khách quý,
Điều đầu tiên xin cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức. Đặc biệt là Chính phủ Việt Nam đã gửi lời mời tôi tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên hiệp quốc lần thứ 11, năm 2014. Đây thật sự là niềm vinh hạnh lớn của tôi. 
Tôi cũng xin chúc mừng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cảm ơn Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản đã sắp xếp rất tốt cho sự kiện đặc biệt này.
Tôi nhiệt liệt ủng hộ chủ đề của Đại lễ năm nay: “Phật giáo góp phần thành tựu mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc”, đã nêu bật lên những hồi ứng của cộng đồng Phật giáo đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.   
Tôi tin rằng sự kiện này thể hiện được một tinh thần đoàn kết vững chắc, hợp tác lâu dài của Phật giáo trên thế giới, nhằm tìm kiếm con đường cho sự hòa hợp và hòa bình tâm linh của vũ trụ. Hơn nữa, nó là một cơ chế quan trọng để thúc đẩy thực hiện các hoạt động cốt lõi, đóng góp một phần quan trọng để đáp ứng các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tới 2015.
Tôi thật sự tin rằng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc này sẽ thúc đẩy sự đoàn kết, mối quan hệ giữa lãnh đạo Phật giáo, đồng thời tăng cường tình đoàn kết và tình huynh đệ giữa các nước Phật giáo nhằm tăng cường sự hiểu biết, lòng khoan dung, hòa bình và hòa hợp giữa con người với nhau.

^ Back to Top