Thông Điệp

Pháp chủ GHPGVN

Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ HT. Thích Phổ Tuệ

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Tổng thư ký LHQ 2014

Tổng thư ký LHQ 2014

Ngài Ban Ki-moon

Tổng thư ký LHQ 2002-2013

Tổng thư ký LHQ 2002-2013

Ngài Kofi Annan và ngài Ban Ki-moon

Tổng giám đốc UNESCO

Tổng giám đốc UNESCO

Bà Irina Bokova

Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

^ Back to Top