Thông Điệp

Thông điệp từ các tổ chức của Thụy Điển

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
Trudy Dechen Fredriksson, Thụy Điển

Hội đồng Hợp tác Phật giáo của Thụy Điển xin chia sẻ cảm xúc hạnh phúc của chúng tôi nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc. Đây thực sự là một trường hợp chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi đối với đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng sự truyền thừa không gián đoạn các giáo lý của Ngài bởi những bậc thầy Phật giáo trong tất cả các truyền thống đến ngày hôm nay.
Nhân cơ hội này, chúng tôi muốn bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của chúng tôi về tình trạng ô nhiễm do con người tạo ra ngày càng tăng trong  môi trường vật lý. Vì hiện trạng giảm thiểu đạo đức, chúng ta đang thấy nhiều ví dụ về rối loạn và hủy diệt môi sinh không chỉ trong môi trường tâm lý mà còn trong môi trường tự nhiên của chúng ta. Nó liên quan đến ô nhiễm môi trường của hành tinh trái đất với cây cối, sông ngòi, biển và không khí xung quanh chúng ta vốn là môi trường sống của vô số chúng sinh. Điều này gây ra các loại đau khổ khác nhau không chỉ cho nhân loại mà còn đối với các chúng sinh khác.
Chúng ta đều biết giáo lý cơ bản của Phật giáo là không làm tổn hại đến bản thân mình hoặc chúng sanh khác. Đức Phật, bậc Đại Sư của chúng ta, nhấn mạnh rõ ràng trong việc thực hành những lời dạy của Ngài.  Ngài dạy trí tuệ phải được kết hợp với hành động từ bi, tôn trọng và tôn kính các chúng sinh và môi trường tự nhiên .
Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Phật giáo, các Hiệp hội và các thành viên gia tăng nỗ lực để truyền bá mạnh mẽ các giá trị cơ bản của Phật giáo liên quan đến bất bạo động với môi trường vật lý của chúng ta. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng và luôn luôn bảo vệ thiên nhiên để con em của chúng ta và các thế hệ tương lai có thể tiếp tục sống một cuộc sống lành mạnh.
Trân trọng!


Trudy Dechen Fredriksson
Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Phật giáo Thụy Điển

^ Back to Top