Thông Điệp

Đại sứ quán Brunei tại Hà Nội

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
Đại sứ quán Brunei tại Hà Nội

Đại sứ quán Brunei Darussalam tại Hà Nội xin gửi tới Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản 2014 lời chào trân trọng. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được Công văn số NVBS/IOC2014/218 ngày 2/4/2014 mời ngài Đại sứ Brunei Darussalam tại Việt Nam đến dự Hội nghị Vesak của Liên Hợp Quốc lần thứ 11 tại Việt nam. 
Chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo rằng Ngài Đại sứ Pengiran Sahari Pengiran Salleh, do bận công việc không thể tham dự Đại lễ được. 
Đại sứ quán Brunei Darussalam xin được gủi tới Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Liên Hợp Quốc lời chào kính trọng nhất. 

^ Back to Top