Thông Điệp

Đại sứ quán Liên bang Cộng hòa Brazil

Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc 2014

Thay mặt Đại sứ quán Braxin tại Hà Nội, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ban tổ chức Đại lễ Vesak, dịp kỷ niệm đánh dấu ngày lễ Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết bàn.

Trong  hơn 2500 năm qua, những lời dạy vượt thời gian của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục đóng góp cho đời sống tinh thần của nhân loại.

Từ năm 1999, với sự công nhận của Liên Hiệp quốc, Đại lễ Phật đản được kỷ niệm tại các trụ sở và phái đoàn của Liên Hiệp quốc trên toàn thế giới. Tôi hy vọng những lý tưởng tinh thần được tưởng nhớ trong Đại lễ Phật đản sẽ tiếp tục góp phần đưa những lời dạy của Đức Phật lan rộng và được áp dụng trên toàn thế giới.

Tôi xin chúc Đại lễ Phật đản tổ chức tại Ninh Bình thành công tốt đẹp. Tôi mong muốn rằng những thông điệp về hòa bình, thiện nguyện và lòng từ bi của Phật giáo sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa những nỗ lực của loài người trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

 

Vitoria Alice Cleaver

Đại sứ

Cộng hòa Liên bang Braxin

^ Back to Top