Thông Điệp

Pranab Mukherjee, Tổng thống Ấn Độ

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
Pranab Mukherjee, Tổng thống Ấn Độ 

Tôi vui mừng khi biết rằng lễ kỷ niệm ngày Đại lễ Phật Đản của Liên hiệp quốc lần thứ 11 năm 2014 được Tăng đoàn Phật giáo quốc gia Việt Nam tổ chức lần thứ hai từ ngày 07-11 tháng 5 năm 2014.
Ấn Độ vàViệt Nam chia sẻ mối liên kết lịch sử, văn hóa và văn minh thân thiết. Phật giáo là một khía cạnh quan trọng của di sản chung của chúng ta. Đời sống và lời dạy của Đức Phật Thích Ca đã ảnh hưởng đến mọi người trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ. Thông điệp hòa bình, hoan hỉ và lòng từ bi thậm chí có liên quan đến ngày hôm nay hơn bao giờ hết.
Tôi lấy cơ hội này, tôi chân thành gửi lời chúc tốt nhất của tôi đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quốc gia về ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014. Tôi tin rằng những di sản trí tuệ, đạo đức và tinh thần của Đức Phật sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hiện tại và tương lai thông qua các sự kiện như vậy.

 

Pranab Mukherjee

^ Back to Top