Tin Tức

Thông báo cử đoàn đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 tại Ninh Bình

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------------

Số: 050 /TB-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

         Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v cử Đoàn đại biểu tham dự

Đại Lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 tại Bái Đính, Ninh Bình

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH

Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức tại Cố đô Hoa Lư, Trung tâm Phật giáo Tràng An – Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, từ ngày 07 – 11/5/2014. Đây là một vinh dự to lớn của Giáo hội, một sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Để Đại lễ Phật đản (Vesak) được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN hướng dẫn việc cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản theo các quy định như sau:

1. Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tại địa phương là đại biểu đương nhiên.

2. Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố đề cử đoàn Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản 2014 tại Ninh Bình, từ ngày 07 - 11/5/2014 (09 đến ngày 13/4/Giáp Ngọ). (theo chỉ tiêu phân bổ đại biểu)

3. Quý Ban Trị sự cần liên hệ với Ban Tôn giáo, Ban Tôn giáo - Dân tộc, Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh, thành để được giúp đỡ các vấn đề có liên quan đến đoàn Đại biểu đi tham dự Đại lễ Phật đản (có thể nhờ cơ quan, tổ chức đài thọ chi phí cho Đoàn).

4. Đại biểu là thành viên HĐCM, HĐTS: Ban Tổ chức đài thọ chi phí di chuyển; ăn nghỉ, khách sạn.

5. Đoàn đại biểu Ban Trị sự các tỉnh, thành: Tự túc chi phí di chuyển;ăn nghỉ khách sạn Ban Tổ chức đài thọ.

6. Danh sách Tăng Ni và Phật tử khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) tham dự Đại lễ Phật đản do Quý Ban đăng ký trực tiếp tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN - Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. HCM; Danh sách Tăng Ni và Phật tử (Phía Bắc) do Quý Ban đăng ký trực tiếp tại Văn phòng 1 TWGH – Chùa Quán Sứ, Hà Nội.

7. Quý Ban lập danh sách đoàn Đại biểu theo cơ cấu như sau:

- Thành viên HĐCM, HĐTS.

- Đại biểu địa phương do Ban Trị sự đề cử theo số lượng phân bổ.

- Danh sách đoàn Đại biểu gửi về Văn phòng TWGH chậm nhất là 10/03/2014.

+ Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Bắc gửi về Văn phòng 1 – Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Email: vp1giaohoi@gmail.com;

+ Các Tỉnh, Thành hội Phật giáo phía Nam gửi về Văn phòng 2 – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP. HCM; Email: vitinhvp2@yahoo.com

- Văn phòng Trung ương Giáo hội sẽ gửi thư mời theo danh sách Quý Ban đăng ký.

- Danh sách đoàn Đại biểu cần ghi rõ phương tiện di chuyển để Ban Tổ chức thuận tiện bố trí đón tiếp và sắp xếp:

+ Phương tiện máy bay.

+ Phương tiện tàu hỏa.

+ Phương tiện ô tô.

Mẫu đăng ký đoàn đại biểu:

STT

Pháp danh

Họ tên

Chức vụ

CMND

ĐT liên lạc

Phương tiện di chuyển

1.

…………

………….

………………

……

…….

ghi theo từng loại phương tiện đã nêu trên

- Vì tính chất quan trọng của Đại lễ Phật đản, Đại biểu trong và ngoài nước rất đông, do đó phù hiệu Đại lễ Phật đản được in tên Đại biểu và in mã số, mã vạch để kiểm tra khi vào Hội trường chính của Đại lễ, nhất là trong việc bố trí nơi ăn nghỉ cho Quý Đại biểu. Đề nghị Quý Ban cần thảo luận kỷ khi giới thiệu đoàn Đại biểu, danh sách đoàn Đại biểu gửi về Văn phòng TWGH phải là danh sách chính thức, không có sự điều chỉnh, bổ sung số lượng Đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

8. Ban Tổ chức đón tiếp các đoàn Đại biểu vào ngày 06/5/2014; tiễn đoàn ngày 11/5/2014.

9. Đại biểu khách quý cấp Trung ương và tỉnh, thành Trung ương Giáo hội sẽ có thư mời riêng.

Để Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 được thành công tốt đẹp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành khẩn trương thực hiện có kết quả nội dung tinh thần Thông báo này.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Nơi nhận :

- Như trên "để thực hiện”

- UBND, UBMTTQ, BTG Tỉnh – Thành

"được biết và hỗ trợ”

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-----------------------

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (VESAK) NĂM 2014 TẠI BÁI ĐÍNH

Từ ngày 07 đến ngày 11/5/2014

A. BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH:

STT

ĐƠN VỊ

ĐẠI BIỂU

HĐCM

ĐẠI BIỂU

HĐTS

ĐẠI BIỂU

ĐỊA PHƯƠNG

TỔNG SỐ

ĐẠI BIỂU

GHI CHÚ

1.

HÀ NỘI

02

25

100

127

 

2.

HẢI PHÒNG

 

02

15

17

 

3.

BẮC GIANG

01

01

04

06

 

4.

BẮC NINH

01

02

06

09

 

5.

BẮC CẠN

 

01

02

03

 

6.

CAO BẰNG

 

01

02

03

 

7.

HÒA BÌNH

 

01

02

03

 

8.

HẢI DƯƠNG

 

02

07

09

 

9.

HƯNG YÊN

 

01

07

08

 

10.

HÀ NAM

 

01

07

08

 

11.

HÀ GIANG

 

01

02

03

 

12.

HÀ TĨNH

 

01

03

04

 

13.

LẠNG SƠN

 

01

02

03

 

14.

NAM ĐỊNH

01

04

11

16

 

15.

NINH BÌNH

01

02

100

103

 

16.

NGHỆ AN

 

01

02

03

 

17.

PHÚ THỌ

 

02

05

07

 

18.

QUẢNG NINH

 

02

06

08

 

19.

QUẢNG BÌNH

 

01

04

05

 

20.

LÀO CAI

 

01

02

03

 

21.

SƠN LA

   

02

02

 

22.

TUYÊN QUANG

 

01

02

03

 

23.

THÁI BÌNH

01

02

05

08

 

24.

THANH HÓA

 

03

05

08

 

25.

THÁI NGUYÊN

 

01

03

04

 

26.

VĨNH PHÚC

 

02

05

07

 

27.

YÊN BÁI

 

01

02

03

 

28.

QUẢNG TRỊ

01

02

06

09

 

29.

THỪA TH. HUẾ

02

12

15

29

 

30.

ĐÀ NẴNG

03

08

10

21

 

31.

QUẢNG NAM

03

05

07

15

Có 01 vị vừa HĐCM và HĐTS

32.

QUẢNG NGÃI

 

02

07

09

 

33.

BÌNH ĐỊNH

01

04

07

12

 

34.

PHÚ YÊN

01

02

07

10

 

35.

KHÁNH HÒA

03

06

10

19

 

36.

NINH THUẬN

01

01

07

09

 

37.

BÌNH THUẬN

 

01

07

08

 

38.

LÂM ĐỒNG

03

02

10

15

 

39.

DAKLAK

 

02

07

09

 

40.

DAK NÔNG

 

02

05

07

 

41.

GIA LAI

01

02

07

10

 

42.

KONTUM

 

01

05

06

 

43.

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

02

04

10

16

 

44.

HỒ CHÍ MINH

12

61

30

103

Có 01 vị vừa HĐCM và HĐTS

45.

ĐỒNG NAI

02

07

10

19

Có 01 vị vừa HĐCM và HĐTS

46.

BÌNH DƯƠNG

02

02

10

14

 

47.

BÌNH PHƯỚC

01

03

07

11

Có 01 vị vừa HĐCM và HĐTS

48.

TÂY NINH

01

03

07

11

 

49.

LONG AN

03

04

10

17

 

50.

TIỀN GIANG

01

03

10

14

 

51.

BẾN TRE

01

02

08

10

 

52.

ĐỒNG THÁP

03

02

08

11

 

53.

VĨNH LONG

01

04

08

13

 

54.

TRÀ VINH

05

08

10

23

 

55.

CẦN THƠ

02

05

10

17

 

56.

AN GIANG

05

06

12

23

 

57.

HẬU GIANG

 

02

06

08

 

58.

KIÊN GIANG

03

11

10

24

Có 01 vị vừa HĐCM và HĐTS

59.

SÓC TRĂNG

03

07

10

20

Có 01 vị vừa HĐCM và HĐTS

60.

BẠC LIÊU

 

04

08

12

 

61.

CÀ MAU

 

03

08

11

 
 

Tổng cộng

73

256

636

965

 

B. 13 BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG + 04 HỌC VIỆN: 40 đại biểu

1.

Ban Tăng sự Trung ương

02

   

2.

Ban Giáo dục Tăng Ni

02

   

3.

Ban HDPT

06

   

4.

Ban Hoằng pháp

02

   

5.

Ban Nghi lễ

02

   

6.

Ban Văn hóa

02

   

7.

Ban Kinh tế Tài chánh

02

   

8.

Ban TTXH

02

   

9.

Ban PGQT

02

   

10.

Ban Pháp chế

02

   

11.

Ban Kiểm soát

02

   

12.

Ban TTTT

02

   

13.

Viện Nghiên cứu PHVN

02

   

14.

Phân ban Ni giới TW

02

   

15.

Học viện PGVN tại Hà Nội

02

   

16.

Học viện PGVN tại Tp. HCM

02

   

17.

Học viện PGVN tại Huế

02

   

18.

Học viện Phật giáo NTKhmer

02

   

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN

^ Back to Top