Thông Điệp

Đại sứ quán Mexico

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG
Giberto Limon, Đại sứ quán Mexico

Kính gởi quý ngài,
Hội đồng quốc tế của Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2014.
Thật là một vinh dự cho tôi bày tỏ sự chúc mừng thành kính và sâu sắc nhất cho Đại lễ Phật Đản lần thứ 11 và cũng là đại lễ Tam Hợp 2014  để kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sanh, Phật thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Tôi muốn cầu chúc các ngài có một hội nghị Phật giáo Quốc tế được đăng cai do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 7-11 tháng 05 năm 2014 thành công viên mãn.
Tôi xác nhận sự có mặt của tôi vào ngày 8 tháng 5 năm 2014.    
Xin cầu chúc mọi việc được tốt đẹp nhất.

Giberto Limon,
Đại Sứ của Mêxicô tại Việt Nam.

^ Back to Top