Hội Thảo

Diễn đàn 2. Hồi ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường

 

 1. Phản hồi của Phật giáo về vấn đề hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường: Tư tưởng, phương pháp và phổ biến của Tiến sĩ Anand Singh
 2. Phật giáo, biến đổi khí hậu, và những tiếp cận mới về năng lượng cho xã hội bền vững của Tiến sĩ Peter Daniels
 3. MDG 7: Làm thế nào Phật tử có thể ngăn chặn va chạm trực diện với các giới hạn của giáo sư Colin D Butler
 4. Khái niệm nhân duyên trong việc giảm thiểu khả năng và tác động của xung đột liên quan đến khí hậu của Devin Bowles
 5. Phản hồi của Phật giáo về biến đổi khí hậu của Aramati Heine
 6. Quan điểm Phật giáo về sinh thái. của Samantha Ilangakoon
 7. Quan điểm Phật giáo về đạo đức người tiêu dùng và phát triển bền vững của Deepmala
 8. Thái độ đạo đức đối với môi trường xanh của Phyu Mar Lwin
 9. Mối tương hợp giữa đạo Phật và sinh thái của Phó giáo sư Tiến sĩ Indu Girish
 10. Cuộc vận động “không chỉ là than” phong trào của tổ chức phi chính phủ/ ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu  của Khanh T. Tran
 11. Bản tuyên ngôn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và công nghiệp nhẹ: Một sách lược dành cho sự phát triển kinh tế trong các nước có thu nhập thấp của Hinh T. Dinh, Van Can Thai và Khanh T. Tran
 12. Ăn động vật: Quan điểm môi trường và Phật giáo của Dhammacarini Amoghamati Traud-Dubois
 13. Những vị hộ pháp địa phương, nghiệp quả & đạo đức: Những lý giải mang tính tôn giáo về môi trường ở Ladakh của Tiến sĩ Gurmet Dorjey
 14. Số hóa ngôi chùa Việt: dự án Chùa Thắng Nghiêm của Hội bảo tồn di sản chữ Nôm, Hội bảo tồn di sản chữ Nôm và Hội hoàng gia Á Châu Trung Hoa của Neil Schmid
 15. Đạo Phật với bảo vệ môi trường và giảm thiểu sự nóng lên của trái đất của Giáo sư Tiến sĩ Bikiran Prasad Barua
 16. Phụ thuộc lẫn nhau: Sự chiếm đoạt trái đất và sự tồn tại của con người của Giáo sư Tiến Sĩ François Chenet
 17. Phật giáo với mục tiêu phát triển bền vững về bảo vệ môi trường của T.T Thích Huệ Thông
 18. Sự tham gia của Phật tử Việt nam trong công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường của Vũ Trung Kiên
^ Back to Top