Hội Thảo

Diễn đàn 3. Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh

 

 1. Đóng góp của Phật giáo cho một xã hội lành mạnh đối với mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Giáo sư Kapila Abhayawansa
 2. Đóng góp của đạo Phật về lối sống lành mạnh của Tiến sĩ Satyendra Kumar Pandey và Ms. Simerjit Kaur
 3. Triển vọng Phật giáo về tầm quan trọng của tư duy lành mạnh để sống khỏe mạnh của Thượng Toạ Tiến sĩ Panahaduwe Yasassi  Thero
 4. Tư tưởng kinh tế Phật giáo cho một cuộc sống lành mạnh của Giáo sư H. S. Shukla
 5. Tiêu thụ thực phẩm tiết chế – cách thức Phật giáo giảm thiểu nghèo đói của Giáo sư Jeewanthi Rathnayake
 6. Nguyên lý về cuộc sống lành mạnh theo quan điểm Phật giáo của Tiến sĩ R.M. Rathnasiri
 7. Quan điểm phật giáo về giảm thiểu khổ não tinh thần để đạt được đời sống lành mạnh của Thượng Toạ Ven. Rideegama Wanarathana
 8. Phật Pháp: Phương thức trị liệu tâm lý của RJ Chisholm
 9. Giáo Pháp trong một thế giới lành mạnh của Tiến sĩ Jeff Harrison
 10. Đánh giá nghiệp cho cuộc sống lành mạnh: Một đóng góp của Phật giáo  của Giáo sư Tiến sĩ Maurits Kwee
 11. Hướng tới bất bạo động qua thiện tâm của Tiến sĩ Thiri Nyunt
 12. Phật giáo và việc giáo dục thanh thiếu niên hướng đến đời sống lành mạnh của Luật gia Lê Khắc Hiếu
 13. Định lượng hạnh phúc qua ứng dụng khoa học trong lịch sử chuyển hóa của Tiến sĩ Ching Y. Lo
 14. Những phát hiện khoa học về lợi ích đối với sức khỏe của thiền định Thượng Toạ Kirama Wimalatissa
 15. Thiền và sức khỏe của Hồng Quang
 16. Thiền, trị được bệnh. Tại sao? của Hồng Quang
 17. Suối nguồn Yoga sống khỏe: Trả lại nguồn gốc Phật giáo xưa của Thượng Toạ Sritantra
 18. Cải thiện sức khỏe tâm thần tại Trung Quốc với việc mở rộng thực hành thiền Vipassana tại Trung Quốc của Tiến sĩ Fa Qing
 19. Thiền và cuộc sống an bình của Thích nữ Huệ Liên
 20. Thanh tịnh - con đường độc nhất của Thích nữ Tịnh Vân
 21. Y tế, bình đẳng giới và hành động theo Phật giáo ở Nepal: Nghiên cứu thực địa và tường thuật quan điểm Phật giáo của Jane Stephens
 22. Phật giáo: Phòng chống HIV / AIDS và các bệnh khác của Đại Đức Seck Kwang Phing
^ Back to Top