Hội Thảo

Diễn đàn 5: Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học

 

 1. Đưa "Thực hành tỉnh thức" vào chương trình bậc đại học: Nuôi dưỡng lòng khoan dung và thấu cảm trong môi trường đa văn hoá và đa tôn giáo của Giáo sư Padmasiri de Silva
 2. Cách sử dụng những khái niệm giáo dục phật giáo trong chương trình học cấp học viện của Ven. Polgaswatte Paramananda
 3. Đóng góp bền vững của đạo Phật đối với việc giáo dục toàn cầu cho phát triển toàn cầu của Hudaya Kandahjaya
 4. Phật giáo và chương trình giáo dục đại học của Rev. Dilbhadra Maharjan
 5. Cơ hội lẫn thách thức cho giáo dục Phật giáo sư phạm Châu Âu và Ấn Độ của Tiến sĩ Chintala Venkata Sivasai
 6. Hy vọng các thành tựu trí tuệ bằng cách giới thiệu giáo dục phật giáo của Saw Yee Mon
 7. Một chương trình nghiên cứu sự phát triển của trẻ em ở Srilanka được thực hiện bởi tổ chức All Ceylon Buddhist Congress của Tiến sĩ Praneeth Abayasundera
 8. Thiền tập chánh niệm Tiến sĩ J. Abraham Vélez de Cea
 9. Một chương trình giảng dạy về Tâm lý học Phật giáo và Trị liệu/Huấn luyện của Bác sĩ G.T. Maurits Kwee
 10. Giáo dục và giáo dục Phật giáo của Thích Viện Trì 
 11. Nghiên cứu về vai trò của Giáo dục Phật Pháp trong trường học với việc giải quyết các vấn đề nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở Xri-lan-ca của Tiến Sĩ W.M.Dhanapala
 12. Một Chương trình Giáo dục sau đại học nhập thế đầy cuốn hút: Biến viễn kiến thành hiện thực tại Học viện Nam Thiên của Juewei SHI
 13. Giáo Pháp của sự hi vọng và kinh nghiệm giáo dục “bất bình đẳng” của Học viện Phật giáo Kertarajasa của Latifah,  A.Budiyanto và Metta Pupita
 14. Đánh giá về giáo dục Phật giáo và chương trình giảng dạy của/Đại học Phật giáo Nguyên Thủy Quốc tế tại Myanmar của Cho Cho Aung
 15. Giảng dạy và học tập Phật pháp qua thiết kế kiến trúc tu viện Phật giáo Sri Lanka tập trung trong chương trình giảng dạy Đại học của Tiến sĩ Leena Seneheweera
 16. Lý tưởng Phật giáo hướng đến trẻ em khuyết tật ở Thái Lan: cái nhìn qua lăng kính của các hiệu trưởng trường dạy hòa nhập cho trẻ khuyết tật của Sermsap Vorapanya và Diane Dunlap
 17. Làm thế nào để siêu việt nhị nguyên tính? của Tammy Cheng
 18. Ảnh hưởng của giáo dục Phật giáo trong tu viện trong công tác giảm thiểu đói nghèo: Một nghiên cứu so sánh từ Sri Lanka và Bangladesh của Rev.Tapan Barua
 19. Mahāvihāra (tự viện) Trung tâm đào tạo bậc cao giáo pháp và giới luật phật học của Giáo sư Bimalendra Kumar
 20. Quy mô phúc lợi xã hội của Viên Phật Giáo trong xã hội Hàn Quốc hiện đại của Santosh K. Gupta
^ Back to Top