Hội Thảo

Diễn đàn 4: Phật giáo xây dựng Hoà Bình thế giới

 

 1. Vai trò ngăn chận trong kiến tạo nền hòa bình theo quan điểm Phật giáo của Tiến Sĩ Damien Keown
 2. Hòa bình toàn diện là một phần không thể thiếu của quá trình xây dựng nền hòa bình và phục hồi sau xung đột của Giáo sư Siddharth Singh
 3. Xây dựng hòa bình và phục hồi sau xung đột: Đề ra phương pháp phân tích tiềm năng của việc xây dựng hòa bình Phật giáo của Mark Owen
 4. Khái niệm Hòa bình theo Phật giáo: Lý luận vàThực tiễn của Tiến sĩ Rajitha P. Kumara
 5. Các phương thức đạt được Hòa bình: Một nhận thức Phật giáo về Phục hồi Công lý của Carina Pichler
 6. WHòa bình thế giới và sự giải quyết xung đột: Giải pháp từ quan điểm phật giáo của Giáo sư Arvind Kumar Singh
 7. Hòa giải và phục hồi sau chiến tranh – Quan điểm của Phật giáo của John M. Scorsine
 8. Một phương pháp thực tế của Phật giáo cho Hòa Bình Thế Giới: Áp dụng Thiền của Bồ Đề Đạt Ma vào cuộc sống của mọi người cho hòa bình của Thượng Toạ Jinwol
 9. Quan điểm của phật tử trong việc tìm kiếm giải pháp cho một tình huống khó khăn của Tiến Sĩ Jenny Ko Gyi
 10. Phật giáo và hòa hợp cộng đồng: Quan điểm của Bangladeshy của S.R.Bhatt
 11. Suy nghĩ ưa thích hoặc ghét bỏ dẫn tới xung đột như thế nào? Một nghiên cứu dựa trên phân tích Kinh Kalahavivāda và phân tích A-tỳ-đạt-ma (Abhidhammic) về tâm thức của Tiến sĩ Kustiani
 12. Xây dựng một xã hội hài hoà và bình an bằng Phật giáo: Những giá trị thiết thực của bài Kinh Giải Thoát Giáo của Tiến sĩ Tin Tin Lay
 13. Chủ nghĩa khủng bố là tội ác toàn cầu chứ không phải là sản phẩm của tôn giáo của Tiến sĩ Jacob W. Buganga
 14. “Hitacchanda” - Khuynh Hướng Chủ Động Chuyển Hóa Thái Độ Tiêu Cực Đối Với Tha Nhân của Tiến sĩ Raluwe Padmasiri
 15. Đường đến Hòa bình Thế giới dựa trên Tầm nhìn Hợp nhất giữa Phật giáo và Chủ nghĩa Kant của Tiến sĩ Kim Them Do
 16. Chính trị học đạo đức của Đức Phật đối với việc “Giải quyết Xung đột” của Tiến sĩ Sumana Siri
 17. Family: Its Role in Achieving Global Peace của Jnan Nanda
 18. Vai trò của gia đình trong kiến tạo hòa bình thế giới của Thượng Toạ Dr. Mahinda Deegalle
 19. Vai Trò của Phụ nữ trong việc xây dựng hoà bình: Với đại diện của bộ tộc Manipur, Ấn Độ của Tiến sĩ Vandana Singh
 20. Xây dựng hoà bình và sự hồi phục sau xung đột tại Nepal: Một nghiên cứu liên quan đến đạo Phật của Anna King
 21. Con đường trung đạo: Triễn vọng của phật giáo về giải pháp xung đột chính trị ở Thái Lan của Tiến sĩ Somboon Watana
 22. Phát triển mạng lưới du lịch thánh tích cổ phật giáo để giảm thiểu xung đột trong khu vực saarc của Tiến sĩ Raj Pal Singh and Sidhartha Gauri
^ Back to Top